EU Business School

Rreth Universitetit

Qasja e EU Business School për edukim krijon programe profesionale biznesore të cilat janë të fokusuara në praktikë. Kjo mënyrë përfshinë studimin e rasteve reale biznesore, duke kombinuar analizimin akademik dhe praktik. Kurrikula e EU Business School ndjekë sistemin e Bolonjës, një proces standard i cili përdoret në gjithë Evropën dhe në Universitete ku jepen kredite ECTS.
Programi bachelor në EU Business School ka qasje multi-diciplonore dhe u jep studentëve një perspektivë të plotë e cila prekë në cdo aspect të biznesit. Këto programi zgjasin 3 vjet, por mund të përfundohen edhe për dy vjet e gjysmë, nëse merrni lëndë edhe gjatë verës.
EU ka kampuse në pjesë të ndryshme të Evropës, dhe partneritete akademike në gjithë botën
* 1973 – EU hapë kampusin e parë
* EU ka më shumë se 27,000 studentë të dilpomuar
* Ka më shumë se 100 nacionalitete të ndryshme të studentëve
* Studentët mesatarisht flasin 3.5 gjuhë
Partneritetet post-diplomuese me Pace University New York, University of California në Riverside, Fisher College në Boston dhe Shinawatra University në Bangkok, në mes tjerësh, i ofrojnë studentëve mundësinë të studiojnë në mjedise të pasura akademikisht.

Ky Universitet është një nga shumë Universitetet partnere tona. Përmes Smart Application Agency, agjension për aplikim për studime jashtë vendit në tri nivelet (Bachelor, Master, PhD), ju mund të merrni gjithë ndihmën e nevojshme me aplikim.

Kjo përfshinë:

– Shiqimin e kritereve për pranim dhe bursë

– Ndihmë me letër motivuese

– Ndihmë me krijimin e CV-së

-Ndihmë me plotësimin e formës së aplikimit

– Ndihmë me aplikim për burse etj.

Na kontaktoni në [email protected] për të caktuar një termin me një nga përfaqësuesit tanë për të marrë informata më të hollësishme, apo për të filluar aplikimin bashkë me ne!