GRE apo GMAT – cili është ndryshimi?

GRE apo GMAT – cili është ndryshimi?

Po aplikoni për studime master dhe jeni në dilemë nëse duhet të kryeni testin GMAT apo GRE? Tabela më poshte mund t’iu ndihmojë të vendosni.

 

GREGMAT
Kush e kërkon?Testi kërkohet për pranim në shumicën e Universiteteve, duke përshirë edhe shumë Universitetë të biznesit.Ky test kërkohet për pranim në shumicën e Universiteteve të Biznesit.
Struktura:GRE përbëhet nga një pjesë 60 minutëshe e Shkrimit Analitik – ku përshihen 2 shkrime 30 minutëshe. Gjithashtu ka pjeën e Anglishtës, 2 pjesë nga 30 minuta, dhe pjesën e matematikës, 2 herë nga 35 minuta. Mund të keni edhe një pjesë eksperimentale, ose në Matematikë ose në Anglisht.
GMAT ka një pjesë të shkrimit 30 minutëshe, ku ju kërkohet të shkruani. Gjithashtu pjesën e anglishtës 75 minutëshe dhe pjesën e matematikës gjithashtu 75 minutëshe.
Dallimi në test:GRE lejon përdorimin e kalkulatorit.

Pjesa e anglishtes fokusohet më shumë në lexim kritik, dhe njohuri fjalësh.

GMAT nuk e lejon përdorimin e kalkulatorit, përvec në analizimin e tabelave.

Pjesa e anglishtes fokuset në lexim kritik dhe gramatikë.

Pikët:130-170200-800
Sa zgjatë testi?3.5 orë3.5 orë
Sa ështe valid testi?5 vjet5 vjet
Sa kushton testi?$195$250