NORTHWEST MISSOURI STATE UNIVERSITY – USA

Rreth Universitetit:

Universiteti Northwest Missiouri State ështëthemeluar në vitin 1905, i cili ka program katër vjeçar në nivelin bachelor dhe gjithashtu programe master. Ky Universitet ndodhet në Maryville, Missouri, Shtetet e Bashkuara të Amerikes. Universiteti ofron për studenta 127 programe ne4 nivelin bachelor dhe 40 programe në nivelin Master.

– Universiteti Northwest Missiouri State ka filluar të operojë qysh në vitin 1905
– Është Universiteti publik
– Numri i studentëve në Universitet është after 7,000

Programet:

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Bachelor:

• BA in AGRICULTURE
• BA in BUISNESS
• BA in COMMUNICATION AND MASS MEDIA
• BA in COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS
• BA in MATHEMATICS AND STATISTICS
• BA in HEALTH SCIENCE AND WELLNESS
• BA in SOCIAL SCIENCE
• BA in FINE AND PERFORMING ARTS
• BA in PSYCHOLOGY
• BA in SCIENCES
• BA in EDUCATION

Programet më poshtë ofrohen pēr nivelin Master:

• Master of Arts (M.A.) in English, English (Speech Emphasis)
• Master of Business Administration M.B.A:
o Agricultural Economics
o General Management
o Human Resources Management
o Marketing
• Master of Science:
o Applied Computer Science
o Applied Health and Sports Science
o Information Systems
o Mathematics
o Recreation
o Sport and Exercise
o Psychology
• MS in Education:
o Guidance and Counseling
o Health and Physical Education

Aplikimi në Northwest Missouri State University:

Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online, përmes linkut të Universitetit) dhe dërgohen me postē apo përmes email.
– Të plotësoni Sttement of Support ( Kjo formë është e gatshme dhe vetem duhet plotësuar)
– Një document banker ku vërtetohet që student mund të paguaj shumën e cilia I është caktuar.
– Jeni të liruar nga pagesa pēr aplikim e cila normalisht është $75.
– Të dergoni transkriptin e shkollës së mesme (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze i njejti duhet të përkthehet)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL IBT 60+ për studenta Bachelor ndërsa për studenta Master 79+, IELTS 5.5 për BA ndërsa Master 6.5+). Gjithashtu për Master rezultatet kërkohen për GRE dhe GMAT vetem për disa drejtime.

Afatet e aplikimit :

Semestri i vjeshtes – 1 Korrik

Semestri pranveror – 15 Nentor

Semestri veror – 1 prill (vetem disa programe e kane kete opsion)

Bursat që ofrohen në Northwest Missouri State University:

Për Studentat nderkombetar këto janë busrat:

• Northwest International Achievement Scholarship (NIAS)
• Northwest Academic Merit Scholarship (UG)
• International Graduate Achievement Scholarship (UG)
• International Graduate Achievement Scholarship (G)
• Graduate Non-Resident Waiver (G)