Testi IELTS

ielts

Testi i njohur si The International English Language Testing System apo IELTS është nje test qe mate njohurine e gjuhes angleze tek njerëzit qe deshirojne te studiojne ose punojne ne vende ku gjuha angleze perdoret si gjuhe komunikuese.

Testi ka shtrirje te madhe ne Evrope, Kanada dhe Australi. Shume institucione arsimore, punemarres dhe amabasada e perdorin si test percaktues te gjuhes angleze per kandidatet e tyre.

Klasifikimi i IELTS nuk behet me përqindje por me numra, ku klasifikimi me numrin 1 tregon personin qe nuk ka dijeni te gjuhes angleze dhe 9 personin qe ka njohuri shume te avancuara te gjuhes.

Testi është i ndare ne kater seksione: shkrim, lexim, bisede dhe degjim. Po ashtu testi IELTS është i ndare ne dy grupe :
• General
• Academic

Testi IELTS Academic perdoret per studentet te cilet deshirojne te vazhdojne studimet ne vende ku gjuha angleze edhe mjet komunikimi përderisa IELTS General realizohet per njerëzit qe kerkojne bashkim familjar, deshirojne te migrojne, deshirojne te perfundojne ndonje trajnim apo ju duhet per pune.

Smart Center sukseshem organizon pergatitjen per te dy nivelet e testit IELTS