Webster


Rreth universitetit

• I themeluar në Gjenevë, Zvicër në vitin 1978
• Mbi 500 studentë nga 90 shtete të ndryshme
• 15 programe Bachelor
• 5 programe Master

Programet

UNDERGRADUATE/ Bachelor
* Business Administration
* Computer Science
BS Computer Science – emphasis in Cybersecurity
* Finance
* Psychology
* Economics
* History
* International Relations
* International Relations: Emphasis in International Economics
* International Relations: Emphasis in Migration & Refugee Studies
* Management
* Management: Emphasis in Marketing
* Media Communications
* Photography
* Psychology
* Psychology: Emphasis in Mental Health

GRADUATE – Master
* Management and Leadership (MA)
* Master of Business Administration (MBA)
* Counseling (MA)
* International Nongovernmental Organizations (MA)
* International Relations (MA)

Procesi i aplikimit:

Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:
– Të plotësoni formën e aplikimit (bashkë me SMART Center)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Paper Based 550+, TOEFL IBT 80+, IELTS 6.0+).
– Të keni notën mesatare në shkollë të mesme 2.5 nga 4.0 (ose 3.125 nga nota mesatare 5)
– Të dergoni transkriptin dhe diplomën e shkollës së cilën e keni përfunduar (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet dhe të noterizohet)
– Një ese 300-400 fjalë ku flitet për motivimit dhe gatishmërinë tuaj për të ju bashkëngjitur këtij universiteti)
– Të dërgoni një kopje të pasaportës

Për te aplikuar për nivelin master në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (bashkë me SMART Center)
– Të keni notën mesatare në Universitet 2.5 nga 4.0 (apo 6.25 nga 10)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Paper Based 575+, TOEFL IBT 89+ ose IELTS 6.5+)
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e Universitetit të cilin e keni përfunduar (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet dhe të noterizohet)
– Të shpjegohet sistemi i notimit nëse është ndryshe nga ai Amerikan.
– Një ese 500 fjalë ku flitet për dy temat në vijim: 1. Përvojat e kaluara që mund të ju shërbejnë në arritjen e qëllimeve në të ardhmen; 2. Si e prisni këtë program të ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja.
– Të dërgoni një kopje të pasaportës
– 2 letra reference që mund të jenë nga kolegë të fushës, mbikqyrës apo profesorë që mund të komentojnë rreth aftësive tuaja për të qenë një kandidat i suksesshëm për programet Master.

Afati për Aplikim

Programet

Programet Bachelor
Gjatë tërë vitit
Programet Master’s
Gjatë tërë vitit

Bursat:

• Në bazë të mundësive financiare të familjes për financim të edukimit, ndahen bursa të cilat mund të arrijnë prej 20%-50% të shumës totale.
• Bursat e kombinuara mund të arrijnë deri në 50% të shumës (që përfshin 16,000 CHF nga 33,280 CHF)

Për më shumë rreth Webster University, shihni linkun

http://www.webster.ch/about/