Anglo American University

Universiteti Anglo-Amerikan, një universitet privat në Pragë,Ceki ka tërhequr shumë studentë nga e gjithë bota me një diplomë të njohur globalisht.

UNDERGRADUATE
* Business Administration (Marketing and Communications * * Emphasis, Strategic Marketing Analysis and Planning
* Humanities, Society and Culture
* Politics and Society
* Jewish Studies
* Visual Art Studies
* International Relations
* Journalism and Communication
* Law

GRADUATE – Master
* Business and Law in International Markets
* MBA- in cooperation with Chapman University
* Humanities
* International Relations and Diplomacy
* LAW LL.M.

Toefl: Minimum 71 Bachelor
Minimum 87 Master

Link https://www.aauni.edu