Smart Center gjithashtu ofron edhe shërbimin e përkthimit – Smart Translation.

Në këtë shërbim përfshihen përkthimet e materialeve shkollore, dhe jo vetëm, shqip-anglisht, dhe anglisht-shqip.

Cmimi vendoset në bazë të materialit që duhet të përkthehet.