MATEMATIKË për Nxënës

MATEMATIKË për Nxënës

Smart Center organizon kurse të matematikës për nxënës të klasave K6-K9, në: Gjuhën shqipe dhe Gjuhën angleze Kurset në gjuhën shqipe Realizohen sipas planprogramit të Ministrisë së Arsimit e të Shkencave të Kosovës normalisht i zgjeruar dhe i pasuruar edhe me ilustrime interaktive, video, software që percjellin punën e nxënësit nga profesori dhe prindërit gjatë gjithë kohës. Klasët me…

MATEMATIKË për Universitete

MATEMATIKË për Universitete

Universiteti Publik ”Hasan Prishtina” Smart Center organizon suksesshëm për gati dy dekada kurse të matematikës për të gjitha nivelet, për studentët e Univesitetit të Prishtinës për fakultetet vijuese: Teknike – (Elektroteknikë, Ndërtimtari, Makineri, dhe Arkitekturë) Ekonomik Kimi Farmaci FSHMN Edukim Bujqësi Bëjmë pergatitjen e provimeve: MATEMATIKA 1 MATEMATIKA 2 MATEMATIKA 3 Kurse për Lëndë Profesionale të ELEKTROTEKNIKES:…

AUK Prep

AUK Prep

Smart Center bën dy lloj përgatitjesh për AUK (American University of Kosova) Përgatitjen e nxënësve të shkollës së mesme për regjistrim në Universitetin Amerikan në Kosovë permes TOEFL/ SAT dhe Math Placement test – testit pranues nga Matematika. Për vite të tëra qendra shume suksesshëm  ka pergatitur qindra kandidat që sot janë në Universitet ose kanë përfunduar atë. 2….