MATEMATIKË për Universitete

Course Description

Universiteti Publik ”Hasan Prishtina”

Smart Center organizon suksesshëm për gati dy dekada kurse të matematikës për të gjitha nivelet, për studentët e Univesitetit të Prishtinës për fakultetet vijuese:

 • Teknike – (Elektroteknikë, Ndërtimtari, Makineri, dhe Arkitekturë)
 • Ekonomik
 • Kimi
 • Farmaci
 • FSHMN
 • Edukim
 • Bujqësi
 • etj

Per keto fakultete bëjmë pergatitjen e provimeve:

 • MATEMATIKA 1
 • MATEMATIKA 2
 • MATEMATIKA 3


Kolegjet Private

Gjithashtu organizojmë kurse të matematikës për të gjitha llojet e matematikave dhe nivelet e tyre për të gjitha universitetet private të regjionit të Prishtinës :

 • AAB
 • ILIRIA
 • UBT
 • FAMA
 • DARDANIA
 • ISPE
 • Pjeter Budi
 • etj.

MATEMATIKË për Universitete

Course Curriculum

 • Math

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Ratings