MATEMATIKË për nxënës K6-K12

MATEMATIKË për nxënës K6-K12

Smart Center organizon kurse të matematikës për nxënës të klasave K6-K9 dhe K10 – K12, në: Gjuhën shqipe dhe Gjuhën angleze Kurset në gjuhën shqipe Realizohen per te gjitha shkollat qe punojne sipas planprogramit të Ministrisë së Arsimit e të Shkencave të Kosovës normalisht i zgjeruar dhe i pasuruar edhe me ilustrime interaktive, video, software që percjellin punën e…

AUK – RIT Kosova prep

AUK – RIT Kosova prep

Smart Center bën dy lloj përgatitjesh për studentet e  RIT Kosova ish AUK (American University of Kosova) 1. Përgatitjen e nxënësve të shkollës së mesme për regjistrim në Universitetin Amerikan në Kosovë permes TOEFL/ SAT dhe Math Placement test – testit pranues nga Matematika. Për vite të tëra qendra shume suksesshëm  ka pergatitur qindra kandidat që sot janë në…