Gjuhë Angleze

Gjuhë Angleze

Smart Center ofron kurse të Gjuhës Angleze sipas niveleve dhe moshës: Kurs Intenziv për të Rritur  Ky kurs iu dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, studentëve si dhe të punësuarëve. Preferohet për të gjithë kandidatët që duan të përvetsojnë gjuhën angleze në një periudhë më të shkurtër kohore, për nevoja të tyre personale si shkollë,…

Price
Free
Categories
Ratings

0 rating