IELTS

IELTS

Çka është IELTS? IELTS (The International English Language Testing System) vlerëson aftësitë e gjuhës angleze e njerëzve që duan të studiojnë ose punojnë në vende ku anglishtja përdoret si gjuhë e komunikimit. IELTS teston katër aftësitë gjuhësore – dëgjim, lexim, shkrim dhe komunikim. Sa verzione ka testi? Kandidatët e IELTS mund të zgjedhin në mes…

Price
Free
Categories
Ratings

0 rating