MATEMATIKË për Nxënës

MATEMATIKË për Nxënës

Smart Center organizon kurse të matematikës për nxënës të klasave K6-K9, në: Gjuhën shqipe dhe Gjuhën angleze Kurset në gjuhën shqipe Realizohen sipas planprogramit të Ministrisë së Arsimit e të Shkencave të Kosovës normalisht i zgjeruar dhe i pasuruar edhe me ilustrime interaktive, video, software që percjellin punën e nxënësit nga profesori dhe prindërit gjatë gjithë kohës. Klasët me…

AUK Prep

AUK Prep

Smart Center bën dy lloj përgatitjesh për AUK (American University of Kosova) Përgatitjen e nxënësve të shkollës së mesme për regjistrim në Universitetin Amerikan në Kosovë permes TOEFL/ SAT dhe Math Placement test – testit pranues nga Matematika. Për vite të tëra qendra shume suksesshëm  ka pergatitur qindra kandidat që sot janë në Universitet ose kanë përfunduar atë. 2….