SPSS

SPSS

Course Description

Kanë filluar regjistrimet per trajnimin e radhës vikendi në Smart. SPSS do të jetë trajnimi i ri

Trajnimi zgjatë 6 javë dhe kushton 130 euro komplet trajnimi
————–
Trajnimi në SPSS ju dedikohet:

– Studentëve hulumtues kryesisht në nivelin master dhe doktoraturë
– Kandidatëve të cilët merren më kërkime shkencore dhe hulumtime të tjera te lëmise së afërt me SPSS
– Zyrtarëve të administratës publike,
– Të gjithë atyre që deshirojnë që përmes SPSS të aplikojne prakitikisht statistikën në karrierën e tyre
Ndër të tjera përgjate programit do të trajtohen modulet si :
Përpilimi i anketave & intervistave
Futja e të dhënave në Excel dhe SPSS
Rregullimi i parametrave të variablave dhe atributeve në SPSS
Metodologjia e hulumtimit
Si të zgjedhim metodën e duhur të hulumtimit ?
Analizat deskriptive
T -test ( të gjitha format )
Anova & Manova ( të gjitha format )
Korrelacioni ( të gjitha format )
Regresioni ( të gjitha format )
Testi i besueshmërisë
Përshkrimi i rezultateve

Trajnimi mbahet me trajner me përvojë të gjatë në këtë fushë.

Course Curriculum

  • SPSS

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Categories
Ratings