E- Prokurimi

E- Prokurimi

Course Description

Smart Center, fillon me organizimet e trajnimeve në fushën e prokurimit elektronik (E-Prokurimi). Trajnimet janë me interes dhe rëndësi te veçantë për biznese, kompani, organizata të shoqërisë civile dhe jo vetëm.

Qëllimi kryesor I trajnimeve është që kandidatët të aftesohen nga aspekti praktik I funksionimit të sistemit të prokurimit elektronik në Republikën e Kosovës. Pra, shtjellimi I kurikulës gjatë trajnimit është modeluar në atë formë që perdorimi I saj të bëhet nga aspekti praktik. Natyrisht trajnimet janë përgatitur dhe përshtatur sipas nevojave që kërkohen nga kompanitë private vendore dhe të huaja për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit ne Kosovë.

Çmimi për trajnim është 50 €. Trajnimi mbahet nga trainer te licencuar dhe me pervojë shumë vjeçare në këtë lëmi

Course Curriculum

  • E- Prokurimi

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Categories
Ratings