GRE & GMAT

Course Description

Çka janë GRE dhe GMAT testet?
GRE (The Graduate Record Examination) dhe GMAT (The Graduate Management Admission Test) janë provime për regjistrimin e kandidatëve për studimet e master dhe të doktoratures në Universitetet anglisht-folëse dhe shumë shtete me programe në gjuhën angleze. Prandaj, të diplomuarit nga fakultetet që fillojnë studimet Master apo Doktoraturë kryesisht në SHBA dhe Evropë duhet ta kryejnë testin e GRE/GMAT.
Statistikat thonë se GRE/GMAT kërkohet nga mbi 2000 universitete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nëpër botë.

Çka janë GRE dhe GMAT testet?
Në shumicën e vendeve GRE/GMAT administrohet si test online kompjuterik, por në pak vende orofohet dhe në formatin (paper based) me shkrim.
Regjistrimi online GRE: www.ets.com/gre
Regjistrimi online GMAT: www.gmac.com

Cka duhet të dini rreth GRE/GMAT?
GRE është test standard për regjistrimin në programet master dhe doktoraturë për ata individ të cilët janë të interesuar fushat e studimit si: shkencat natyrore, shkencat shoqërore, art, edukim, dhe të tjera.

GMAT është test standard është test standard për regjistrimin në programet master dhe doktoraturë për ata individ të cilët janë të interesuar sidomos në fushën e biznesit dhe deshirojnë të përfundojnë programin master në administrim biznesi (MBA).

 • Testi GRE ofrohet në së paku 700 qendra nëpër botë në më shumë se 160 vende të botës
 • GMAT shumë se 5900 programe në 1600 universitete dhe organizata në 82 vende të botës kanë testin GMAT si pjesë të kriterit të përzgjedhjes së kandidatëve për programet e tyre.
 • GRE ofrohet në computer-based format apo paper-based format- varësisht nga vendi (http://www.ets.org/gre/revised_general/about/)
 • Datat e provimit përcaktohen varësisht nga vendi dhe formati se si mund te organizohet provimi
 • Software në mënyrë të vazhdueshme përshtatë pyetjet sipas nivelit të përgjigjeve tuaja
 • Pyetjet do të bëhen më të vështira nëse përgjigjeni më shumë pyetjeve në mënyrë të saktë.
 • Rezultatet i dërgohen kandidatit brenda 2 – 3 javëve
 • Rezultatet e testit më të dobët me kërkesë të kandidatit mund të anulohen
 • Mund të hyni më shumë se një herë në GRE/GMAT.
 • Testi është I vlefshëm 5 vite
 • Rezultatet e testit merren si kriter për pranim në universitet apo për bursë varësisht nga univerisiteti

Në cilat vende dhe universitete janë më të kërkuar GRE/GMAT?
Përveq në SHBA, mjaft shumë Universitete në Evropë kërkojnë GRE/GMAT kalimin e këtyre testeve si kusht për pranim në programet master apo doktoraturë.

KURSI PËRGAATITOR PËR GRE/GMAT – SMART CENTER
Kursi i GRE/GMAT në Smart Centër është dizajnuar për të ndimuar cdo individ që të arrijë rezultate sa më të larta në testet e GRE/GMAT. Kursi fokusohet në dy pjesë Matematikë dhe Anglisht. Mësuesit e GRE/GMAT prezantojnë secilën pjesë të testit, dhe do të ndihmojnë studentët me të gjitha problemet që ata mund të hasin gjatë kësaj procedure.

Trajnimi Cmimi Kohëzgjatja
Trajnim individual
Materialet Përgatitore
TOTALI

 

ORARI
Kursi mbahet në total 60 orë mësimi.
Klasat individuale mbahen sipas dakordimit në mes të studentit dhe mësuesit.
APLIKONI /REGJISTROHUNI KETU

GRE & GMAT

Course Curriculum

 • GRE

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Categories
Ratings