Gjuhë Angleze

Course Description

Smart Center ofron kurse të Gjuhës Angleze sipas niveleve dhe moshës:

Kurs Intenziv për të Rritur 

Ky kurs iu dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, studentëve si dhe të punësuarëve. Preferohet për të gjithë kandidatët që duan të përvetsojnë gjuhën angleze në një periudhë më të shkurtër kohore, për nevoja të tyre personale si shkollë, punësim etj. Kursi mbahet 5 here ne jave nga 2 ore shkollore.

Niveletjanë të ndara duke u bazuar në standardet Evropiane – Common European Framework  (CEF)

Basic Speaker

  • A1 Beginner
  • A2 Elementary

Independent Speaker

  • B1 Pre-intermediate
  • B2 Intermediate

Proficient Speaker

  • C1 Upper-intermediate
  • C2 Advanced

Ne te gjitha kurset tona:
– Kualitet i larte i pergatitjes
– Cmime konkurruese
– Literature dhe pajisje audio vizuele moderne
– Kurse me numer te limituar te kandidateve – maksimumi 12, jo me shume. Smart eshte nder qendrat e vetme qe e ka te kufizuar numrin  e kandidateve neper grupe. Qellimi eshte qe te ruhet kualiteti brenda klases dhe qe kandidatet te perfitojne ne maksimum

Kurse standarde për femijë dhe adoloshent

Ky kurs u dedikohet nxënësve të ciklit të ulët dhe të mesëm të shkollës fillore. Edhe materiali, tekstet dhe temat e përzgjedhura u përshtaten moshës së nxënësve.
Kursi përveq mësimit të gjuhës angleze ka për qëllim që të nxis zhvillimin kritik të fëmijëve dhe i pajise ata me njohuri për kulturat e ndryshme të botës

Grupet  e vogla sigurojnë mundësi maksimale për pjesëmarrje dhe vëmendje të nevojave individuale. Literatura bashkekohore, interaktiviteti me video dhe pajisje tjera dhe audioviziale, kujdesi dhe percjellja e vazhdueshme e progresit te kandidateve jane vetem disa prej vecorive qe e karakterizojne qendren tone.

Cdo kandidat inkurajohet qe maksimalisht të zhvillojë aftësitë e tyre të komunikimit në mënyrë që ata të mund ta përdorin gjuhën me vetëbesim dhe saktësi. Kujdes i vecante i kushtohet shqiptimit, intonacionit, kuptimit dhe ndërtimit të fjalorit te kandidateve.

Gjuhë Angleze

 

 

Course Curriculum

  • English

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Categories
Ratings