SAT

SAT

Çka është testi i SAT-së? Testi SAT ( Scholastic Aptitude Test)   është test standard për nxënësit e shkollës së mesme që matë sa sa i pergatitur akademikisht është nje kandidat për universitet. Me fjalë tjera eshte provim pranues per universitetet amerikane dhe universitete te tjera. Konsiderohet test shume i rendesishem dhe prej shume zyrtareve te pranimit ne universitet numerohet si test kyq per fitim…