Gjuhë Angleze

Gjuhë Angleze

Smart Center ofron kurse të Gjuhës Angleze sipas niveleve dhe moshës: Kurs Intenziv për të Rritur  Ky kurs iu dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, studentëve si dhe të punësuarëve. Preferohet për të gjithë kandidatët që duan të përvetsojnë gjuhën angleze në një periudhë më të shkurtër kohore, për nevoja të tyre personale si shkollë,…

Price
Free
Categories
Ratings

0 rating

GJUHË GJERMANE

GJUHË GJERMANE

Smart Center suksesshëm organizon edhe kurse të gjuhes gjermane ne gjitha nivelet. Kursi mbahet në dy formate: intenziv dhe standard. Kursi intenziv që është edhe më i frekuentuar në qendrën tonë se sa ai standard. Kjo ndoshta për shkak të kërkesës së shtuar per mesimin e gjuhes gjermane dhe nevojes me te madhe per punesim…

SPEAKING ENGLISH COURSE

SPEAKING ENGLISH COURSE

Permiresoni komunikimin ne gjuhen angleze – FOL SHLIRË ANGLISHT Ne Smart Center qe rreth dy vite, shume sukseshem organizohet kursi pergatitor per SPEAKING ENGLISH qe per baze ka permiresimin e te folurit ne gjuhen angleze. Kursi eshte specifikisht i disajnuar me kujdes per permiresimin e te folurit dhe ngritjen e nivelit te komunikimit ne gjuhen…