Tri këshilla për të marr pikë të larta në testin TOEFL

Të arrish të marrësh rezultate të larta në testin e TOEFL është një sfidë mjaftë e madhe. Përgaditjet për të ju nënshtruar një testi të tillë kërkojn javë të tëra. Me rezultate të mira ju mund të regjistroni në universitetet më të mira të botes. Cdo universitet i ka pikët minimale që i kërkon nga aplikuesi, megjithatë cdo candidatë duhet të bëjë maksiminim e tij dhe të marr pikët sa më të larta. Mos harroni se testi i TOEFL ka validitet prej dy vjetësh, pra mund ta perdoni për të aplikuar në shumë universitete gjatë një periudhe dy vjeqare. Më poshtë ne i kemi përgaditutur për ju tre këshillat më kryesore për të marre pikë të larta në TOEFL.

1. Jepi vetes kohë të mjaftushme për tu përgaditur

TOEFL konsiderohet si një ndër testet e vështira, prandaj duhet të përgaditeni sic duhet. Që të merrni pikë sa më të mira, lejojani vetes 3-4 muaj përgaditje para se t’i nënshtroheni testit. Kjo do të siguroj që pikët e juaja të reflektojn potencialin e juaj maksimalisht.

2. Përdor materiale të tjera përveq librave

Edhe pse TOEFL kryesisht mësohet nëpërmjet librave dhe kurseve, është e këshillueshme që gjithashtu t’a praktikoni gjuhën angleze duke shikuar sa më shumë filma në këtë gjuhë. Gjithashtu provoni të lexoni libra apo lajme në anglisht.

3. Bejë një plan rezervë

Pa marr parasysh sa shumë përgadideni për të hyrë në testin TOEFL, gjërat mund gjithmon të mos shkoni sic i keni planifikuar. Mund te ndodh që ka shumë njerëz në dhomë dhe nuk mund të koncentroheni sa duhet. Prandaj është shumë e rendesishme t’i lejoni vetes kohë të mjaftushme për të hyrë në test edhe një herë, në rast se rezultati i herës së parë nuk është ai qe ju dëshironi.

Ne po fillojme me grupet e reja pergatitore per TOEFL iBT. Bashkohuni edhe ju