Struktura e testit IELTS

Testi IELTS perbehet nga kater pjese:

  • leximi,
  • degjimi
  • bisedimi
  • shkrimi

Ne total testi zgjate rreth 2 ore e 45 min. Diten e testit pjeset e leximit, degjimit dhe shkrimit renditen njera pas tjetres, perderisa bisedimi do te jete ose pas nje pauze disa oreshe ose nje dite tjeter duke u varur nga qendra ne te cilen nje person e regjistron testin.

Dihet se testi IELTS eshte General dhe Academic. Dallimi ne mes te Ielts academic dhe Ielts general si test qendron ne fjalorin dhe menyren e testimit ne pjesen e shkrimit dhe leximit. Pjesa e degjimit zgjate deri ne 40 min dhe perbehet nga 4 pjese prej te cilave pastaj kandidati duhet te ju pergjigjet pyetjeve.

Pjesa e leximit zgjate deri ne 1 ore dhe perbehet nga 3 paragrafe me 40 pyetje ne total.

Po ashtu pjesa e shkrimit zgjate 1 ore qe perbehet nga dy pjese: nje graf per te cilin kandidati duhet te shkruaj te pakten 150 fjale per 20 minuta dhe nje ese me 250 fjale per 40 minuta. Pjesa e bisedes zgjate rreth 15 minuta ku kandidati do te kete bisede direkte me nje person profesional te caktuar nga keshillimi. Kjo pjese eshte e ndare ne 3 grupe.

 

Nese veq keni nevoje per pergatitje te ketij testi ju lutem vizitoni qendren tone per info plotesuese. Kursi I ri pergatitor fillon me 6 Qershor