Ndryshimet në mes TOEFL dhe IELTS

   TOEFL dhe IELTS jane testet me te perdorura ne bote per te testuar aftesine ne gjuhen angleze. Testet dallojne ne shume gjera, megjithate disa elemente i kane te ngjajshme, si psh fakti qe validiteti i te dy testeve zgjat dy vite.  Gjithashtu te dyja testet masin aftesine tende ne gjuhen angleze ne kater lami te ndryshme :leximit, foljes, shkrimit dhe degjimit. Megjithate menyra sesi testoheni ne keto kater lami dallojne ne mes testeve. Me poshte keni dallimet kryesor ne kategori te ndryshme ne mes te dy testeve:

 

TOEFL iBT

IELTS

Kohezgjatja Rreth 4 ore 2 ore e 45 minuta  
Pjesa e leximit: 60-100 minuta 3 tekste nga 20 minuta  
Aplikanti lexon ne mes 3-5 tekste me tema te ndryshme akademike. Duke u bazuar ne tekste duheni te ju pergjigjeni 12-14 pytjeve te cilat kane nga 4 opsione. Tekstet jane te marrura nga gazetat, lajmet dhe tekste akademike  
Pytjet jane te bazuara ne idene kryesore te tekstit, detajeve, pytjeve retorike dhe fjalorit. Jane rreth 15 lloje te pytjeve ne IELTS: pergjigje te shkurtra, pergjigje me opsione, e sakte/jo e sakte, perbledh idete kryesore, etj.  
Pjesa e degjimit: 40-60 minuta Rreth 30 minuta  
Bisedat zhvillohen ne gjuhen angleze qe perdoret ne bisedat e perditshme IELTS ka kater pjese te degjimit. E para eshte nje bisede ne te cilen dikush kerkon per nje informate apo aplikon per ndonje gje.E dyta eshte nje ligjerate joformale. E treta eshte bisede ne kontest akademik dhe e katerta eshte nje ligjerate.  
Jane 2-3 biseda te zakonshme dhe 4-6 ligjerata. Te gjitha bisedat jane ne lidhje me qeshtje shkollore. Pergjigjet jane te forme te pergjigjeve me opsione. Llojet e pytjeve jane: Permbledhje e tekstit, pergjigjet me opsione, vendose opsionin ne kategorine e duhur, emerto pikturen, etj.  
Pjesa e te folurit 20 minuta – 6 pytje 12-15 minuta  
2 pytjet e para jane tema familjare ku duhet te japesh opinione personale Pjesa e te folurit mund te mbahet ne te njejten dite ose nje dite tjeter ne krahasim me pjesen tjeter te testit. Ajo mbahet me nje person dhe permban tre pjese  
2 pytje jane per te permbledhur informata nga nje tekst dhe ligjerate Pjesa pare eshte nje bisede hyrese ne lidhje me tema familjare  
2 pytje jane per te permbledhur informatat nga nje bisede Ne pjesen e dyte ta japin nje teme per te cilen duhet te flasesh per 1-2 minuta
Ne pjesen e trete personi te ben disa pytje ne lidhje me temen e pjeses se dyte
 
Pjesa e te shkruarit: 50 minuta – 2 eseja 1 ore – pergjigjet i shkruan me dore  
Eseja e pare eshte e intergruar ku duhet te lexosh nje tekst pastaj degjosh nje ligjerate ne lidhje me te njejten teme. Gjate kesaj kohe mban shenime dhe shkruan nje ese ne lidhje me qfare degjove dhe lexove. Ne pjesen e pare duhet te pershkruash inforatat qe jane te paraqitura ne nje tabele ose diagram. Duhet te shkruash rreth 150 fjale.  
Ne esen e dyte shkruan dhe mbeshtet idet e juaja per nje teme te caktuar. Ne pjesen e dyte duhet te shkruash nje ese argumentative ne lidhje me nje teme. Duhet te shkruash rreth 250 fjale.