Regjistrohu online

Home / Regjistrohu online

Smart Center

SMART CENTER është qendër që bën përgatitjen e kandidatëve për testet standarde të gjuhës angleze TOEFL, IELTS, SAT Math/English, ACT, GRE dhe GMAT si dhe organizon kurse të gjuhës angleze sipas niveleve nga beginner deri te advanced dhe kurse të matematikes për nxënës dhe student.

A jeni gati për të filluar kursin?