MATEMATIKË për Universitete

MATEMATIKË për Universitete

Course Description

Universiteti Publik ”Hasan Prishtina”

Smart Center organizon suksesshëm për gati dy dekada kurse të matematikës për të gjitha nivelet, për studentët e Univesitetit të Prishtinës për fakultetet vijuese:

 • Teknike – (Elektroteknikë, Ndërtimtari, Makineri, dhe Arkitekturë)
 • Ekonomik
 • Kimi
 • Farmaci
 • FSHMN
 • Edukim
 • Bujqësi

Bëjmë pergatitjen e provimeve:

 • MATEMATIKA 1
 • MATEMATIKA 2
 • MATEMATIKA 3

Kurse për Lëndë Profesionale të ELEKTROTEKNIKES:

 • BAZAT e ELEKTROTEKNIKES
 • FIZIKA I & II
 • SINJALET dhe SISTEMET
 • ELEKTRONIKA


Kolegjet Private

Gjithashtu organizojmë kurse të matematikës për të gjitha llojet e matematikave dhe nivelet e tyre për të gjitha universitetet private të regjionit të Prishtinës :

 • AAB
 • ILIRIA
 • FAMA
 • DARDANIA
 • VICTORY
 • ISPE
 • Pjeter Budi
 • etj.

 

Course Curriculum

 • Math

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Ratings