Business English

Business English

Course Description

Ne Smart Center fillon programi I ri BUSINESS ENGLISH COURSE që fokus themelor ka mësimin apo përmirësimin e gjuhës angleze në fushën e biznesit

Me nje kurikulë të përpiluar me kujdes dhe literature moderne , ky kurs ka per qëllim që të ju ndihmojë te gjithë të interesuarve të:

• Zgjeroj fjalorin biznesor
• Zhvilloj aftësit e shkrimit , leximit, dëgjimit dhe të folurit të gjuhës angleze me theks biznesor
• Zhvilloj aftesit e te negocuarit në biznes me partner potencial biznesor
• Zgjeroj mundësit e komunikimit direkt dhe indirekt
• Përgatit fjalor për aplikim për vend pune dhe mënyrën si komunikohet me biznesin

Course Curriculum

  • Business English

Price
Free
Students
0
Period
10 weeks
Wishlist
Categories
Ratings