SPEAKING ENGLISH COURSE

SPEAKING ENGLISH COURSE

Permiresoni komunikimin ne gjuhen angleze – FOL SHLIRË ANGLISHT Ne Smart Center qe rreth dy vite, shume sukseshem organizohet kursi pergatitor per SPEAKING ENGLISH qe per baze ka permiresimin e te folurit ne gjuhen angleze. Kursi eshte specifikisht i disajnuar me kujdes per permiresimin e te folurit dhe ngritjen e nivelit te komunikimit ne gjuhen…