TOEFL

TOEFL

Çka është TOEFL? TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Test i Anglishtes si Gjuhë e Huaj) është test standard që matë njohuritë e një personi në gjuhën angleze. TOEFL është testi më i përhapur standard, i pranuar nga më shumë se 9,000 Universitete dhe Agjensi në botë.    Kush e kërkon TOEFL? Shumica e universiteteve anglishtfolëse…

IELTS

IELTS

Çka është IELTS? IELTS (The International English Language Testing System) vlerëson aftësitë e gjuhës angleze e njerëzve që duan të studiojnë ose punojnë në vende ku anglishtja përdoret si gjuhë e komunikimit. IELTS teston katër aftësitë gjuhësore – dëgjim, lexim, shkrim dhe komunikim.   Sa verzione ka testi? Kandidatët e  IELTS mund të zgjedhin në mes…