MATEMATIKË për Universitete

MATEMATIKË për Universitete

Universiteti Publik ”Hasan Prishtina” Smart Center organizon suksesshëm për gati dy dekada kurse të matematikës për të gjitha nivelet, për studentët e Univesitetit të Prishtinës për fakultetet vijuese: Teknike – (Elektroteknikë, Ndërtimtari, Makineri, dhe Arkitekturë) Ekonomik Kimi Farmaci FSHMN Edukim Bujqësi Bëjmë pergatitjen e provimeve: MATEMATIKA 1 MATEMATIKA 2 MATEMATIKA 3 Kurse për Lëndë Profesionale të ELEKTROTEKNIKES:…