Social Media Training

Social Media Training

Mësoni dhe praktikoni aspektet më të rëndësishme të Mediave Sociale në Smart Center. Programi është dizajnuar për të pajisur kandidatët me aftësi për të punuar me një sferë të gjerë të rrjeteve sociale, për të mësuar praktikat më të mira të reklamimit dhe potencialin e tyre. Në këtë trajnim do të keni mundësi të mësoni…