Excel Standard dhe Avancuar

Excel Standard dhe Avancuar

Smart, në vazhdimësi angazhohet që të ofrojë shërbime cilësore. Ne këtë kuadër, Smart fillon me organizimin e trajnimit në Excel standard dhe të avancuar. Trajnimi ka për qëllim që të ndihmojë nxënësit, studentët, kompanitë dhe të gjithë të interesuarit të fitojnë njohuritë bazike duke i zgjeruar ato edhe përmes punës praktike edhe në modulin e…