E- Prokurimi

E- Prokurimi

Smart Center, fillon me organizimet e trajnimeve në fushën e prokurimit elektronik (E-Prokurimi). Trajnimet janë me interes dhe rëndësi te veçantë për biznese, kompani, organizata të shoqërisë civile dhe jo vetëm. Qëllimi kryesor I trajnimeve është që kandidatët të aftesohen nga aspekti praktik I funksionimit të sistemit të prokurimit elektronik në Republikën e Kosovës. Pra,…