Gjuhë Gjermane

Gjuhë Gjermane

Smart Center suksesshëm organizon edhe të gjitha nivelet e kurseve të gjuhës gjermane. Kursi mbahet në dy forma: intenziv dhe standard. Kursi intenziv që është edhe më i frekuentuari iu dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, studentëve si dhe të punësuarëve. Preferohet për të gjithë kandidatët që duan të përvetsojnë gjuhën gjermane në një periudhë…