Gjuhë Angleze

Gjuhë Angleze

Smart Center ofron kurse të Gjuhës Angleze sipas niveleve dhe moshës: Kurs Intenziv për të Rritur  Ky kurs iu dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, studentëve si dhe të punësuarëve. Preferohet për të gjithë kandidatët që duan të përvetsojnë gjuhën angleze në një periudhë më të shkurtër kohore, për nevoja të tyre personale si shkollë,…

Gjuhë Gjermane

Gjuhë Gjermane

Smart Center suksesshëm organizon edhe të gjitha nivelet e kurseve të gjuhës gjermane. Kursi mbahet në dy forma: intenziv dhe standard. Kursi intenziv që është edhe më i frekuentuari iu dedikohet nxënësve të shkollave të mesme, studentëve si dhe të punësuarëve. Preferohet për të gjithë kandidatët që duan të përvetsojnë gjuhën gjermane në një periudhë…