Mykolas Romeris University

Rreth Universitetit

Mykolas Romeris eshte nje nga Universitetet me te medha ne Lituani, me programe te ranguara larte ne shkenca sociale. Universiteti ka partneritet me 300 institucione tjera dhe eshte pjese e disa organizatave me renome boterore si: International Association of Universities, European University Association, European Association for International Education, European-Asian Knowledge Consortium Social Technologies for Smart and Inclusive Society, etj.

Programet me te famshme ne kete Universitet jane ligji, administrimi publik, psikoligjia, etj.

Universiteti eshte i njohur sidomos per hulumtime ne nivelin PhD, ne keto diciplina:

Justice, Security and Human Rights;
Social Technologies;
Sustainable Growth in the Context of Globalization;
Improving the Quality of Life and Advancing Employment Opportunities;
Continuity and Change of Values in Global Society.

Programet qe ofrohen ne kete Universitet mund t’i gjeni ketu: https://stdb.mruni.eu/siulomu_programu_sarasas.php?l=en

Kriteret e aplikimit: https://www.mruni.eu/en/prospective_students/admission_procedure/

– Te plotesohet forma online
– Te dorezohen piket TOEFL (53-64 bachelor, 65-78 master)
– Transkriptat dhe diploma e perkthyer
– Foto e pasaportes
– Kopja e pasaportes
– Garancion financiar (shembull: https://www.mruni.eu/mru_lt_dokumentai/skyriai/priemimo_ir_diplomu_skyrius/sample%20of%20the%20document%20from%20the%20Bank.pdf)
– 100 EUR fee

Mund te aplikoni deri me 30 Qershor

Kostoja e volitshme e shkollimit per te gjitha nivelet gjendet ketu: https://www.unipage.net/en/6989/mykolas_romeris_university