EU Business School

Rreth Universitetit

– EU Business School ka kampuse ne Gjermani, Spanje, dhe Zvicer
– Eshte e fokusuar ne programet e biznesit
– Ka programe 3 vjecare te nivelit Bachelor
– 95% e studenteve jane nderkombetar

Programet

Programet e biznesit ne kete Universitet ofrohen ne keto nivele dhe llojshmeri:

– Programi baze (Foundation program)
– Niveli bachelor
– Noveli master
– MBA
– DBA (per biznesmen me pervoje pune dhe qe kane qene ne pozita drejtuese)
– Programe verore dhe dimerore (per student te shkollave te mesme)

Datat e aplikimit

Nuk ka nje date strikte aplikimi per EU Business School, mirepo duhet te keni kujdes sepse cdo vit pranohen nga 3 grupe nga 20-25 student per klase. Keshtuqe, numri i vogel i studenteve qe pranohen ju obligon qe te aplikoni sa me heret ne menyre qe te garantoni vendin tuaj.

Kriteret e pranimit

Per nivelin bachelor:

– Transkripti i perkthyer i shkolles
– Te plotesohet forma online e aplikimit
– TOEFL IBT 80 pike
– 2 letra rekomandimi
– 1 essay ose video
– 3 foto pasaporte
– Kopja e pasaportes
– Gjendja bankare
– Application fee 200EUR

Per nivelin master:

– Forma online e aplikimit
– Diploma dhe transriptat e perkthyer
– CV
– 2 letra rekomandimi
– TOEFL IBT 89 pike
– 1 essay ose video
– 3 foto pasaporte
– Kopja e pasaportes
– Gjendja bankare
– Application fee 200EUR

Cmimi dhe bursat

– Nje semester per nivelin bachelor ne EU Business School kushton rreth 6500EUR, ndersa Master kushton rreth 13,000 EUR. Studentet mund te paguajne deri ne 9 rata per shkollimin e tyre.
– EU Business School jep burse prej 30% per 1-2 studente nga Kosova cdo vit.