John Cabot University

Rreth Universitetit:

Universiteti John Cabot kombinon sistemin e shkollimit amerikan me eksperiencën e të jetuarit evropiane. Me profesorë nga gjithë bota, me studentë nga 70 vende të botës, dhe me 13 programe, John Cabot radhitet si Universiteti I 13-të në Evropë për nga kualiteti.

– John Cabot University ka filluar të operojë qysh në vitin 1972
– Është Universiteti i parë amerikan i akredituar në Italu
– Numri i studentëve në Universitet është 1000-1500
– Kampusi ndodhet në Romë, Itali

Programet:

Për të diplomuar nga John Cabot University, duhet të merrni 40 klasa, dhe gjithsej 120 kredita.

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Bachelor:

• B.A. in Art History
• B.A. in Business Administration
• B.A. in Classical Studies
• B.A. in Communications
• B.A. in Economics and Finance
• B.A. in English Literature
• B.A. in History
• B.A. in Humanistic Studies
• B.A. in International Affairs
• B.A. in International Business
• B.A. in Italian Studies
• B.A. in Marketing
• B.A. in Political Science

Ndërsa për nivelin Master, John Cabot ofron vetëm një program:

• Master of Arts (M.A.) in Art History

Aplikimi në John Cabot University:

Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online, ose përmes Common Application)
– Të shkruani një Personal Statement prej 600 fjalësh.
– Të paguani 50EUR për aplikimin tuaj.
– Të dergoni transkriptin e shkollës së mesme (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze apo italiane, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dorëzoni letrat e rekomandimit (Për studentët e vitit te parë kërkohet dy letra rekomandimi, ndërsa për studentët që transferohen kërkohet vetëm një e tillë)
– Të hyni në intervistë nga Universiteti përmes telefonit, Skype, ose të shkoni fizikisht për të kryer intervistën.
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 223+, TOEFL IBT 85+, IELTS 6.5+).

Për te aplikuar për nivelin Master në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online, ose përmes Common Application)
– Të shkruani një Personal Statement prej 600 fjalësh.
– Të dorëzoni një punim shkencor (10-15 faqe) në gjuhën angleze.
– Të paguani 50EUR për aplikimin tuaj.
– Të dergoni transkriptin Universitetit të cilin e keni përfunduar (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze apo italiane, i njejti duhet të përkthehet)
– Tri letra reference nga Profesorët
– Rezultatet e testeve standard (IELTS 7.0 në cdo section, GRE e rekomanduar për ata që duan të aplikojnë për bursë. Kordi i GRE I Universitetit është 7772).

Afatet e aplikimit (Bachelor):

SEMESTRI I VJESHTËS:

Early Action
Afati i Aplikimit – 15 Nentor
Dita e njoftimit – 15 Dhjetor
Afati i depozitës – 1 Maj

Regular Decision

1 Mars
1 Prill
1 Maj

Late Decision
1 Qershor
15 Qershor
1 Korrik

Late Decision 2
31 Korrik
5 Gusht
5 Gusht

Afati “Late Decision 2” vlenë vetëm për studentët që nuk kanë nevojë për vizë.

SEMESTRI I PRANVERËS

Regular Decision

Afati i Aplikimit – 15 Tetor
Dita e njoftimit – 20 Tetor
Afati i depozitës – 1 Nëntor

Late Decision

Afati i Aplikimit – 15 Nentor
Dita e njoftimit – 5 Dhjetor
Afati i depozitës – 5 Dhjetor

Late Decision 2
15 Dhjetor
20 Dhjetor
20 Dhjetor

Afati “Late Decision 2” vlenë vetëm për studentët që nuk kanë nevojë për vizë.

SEMESTRI VEROR

Afati i Aplikimit
Summer 1
15 Prill

Summer 2
15 Maj

Afati “Summer 2” vlenë vetëm për studentët që nuk kanë nevojë për vizë.

Afatet e Aplikimit (Master )

Afati i Aplikimit

Regular Decision
1 Shkurt
Duhet të aplikoni në këtë afat nëse doni të aplikoni për bursë.

Late Decision 1
1 Qershor

Sa kushton programi?

Në John Cabot University, mund të paguani në 3 opsione:

1) A – Vetëm për shkollën
2) B – Shkollën + konviktin
3) C – Shkollën + konviktin + ushqimin

Një semestër shkollimi kushton 9000EUR. Bashkë me konviktin dhe ushqimin 13,500EUR.

Afati i pagesës: 15 Korrik për semestrin e vjeshtës, dhe 30 Nëntor për semestrin e pranverës.

Bursat që ofrohen në John Cabot University:

Për nivelin bachelor, ofrohen këto bursa:

• Merit-based Scholarships
• Financial Assistance Grants
• Tuition Reduction Grants
• Secchia Scholars Program
• Union County College Scholarship (UCC)
• Marija Govedarica Memorial Scholarship
• External Scholarships

Presidential Scholarships (Merit-Based) shkojnë deri në 7000EUR (40%) për vit. Bursat vazhdohen për vitet tjera nëse studenti e mbanë notën mesatare mbi 2.67.

Presidential Scholarships (Transfer Students) gjithashtu e arrijnë shifrën prej 7000EUR (40%) dhe kanë të njejtat kushte.

The Global Explorer Scholarship mbulon të gjitha shpenzimet e shkollës (100%), dhe u ipet 3 studentëve më të mirë të klasës.

Financial Assistance Scholarships u ipen studentëve të cilët mund të demonstrojnë së kanë nevojë për ndihmë financiare. Këto bursa shkojnë deri në 2.250 EUR në vit. Personat që aplikojnë për kete lloj burse, duhet të mbushin edhe një formë shtesë dhe ta dorëzojnë para 1 Korrikut (për semestrin e vjeshtës), dhe para 15 Nëntorit (për semstrin e pranverës).

Për nivelin master, në anën tjetër, ofrohen këto bursa:

• Full Tuition Fellowships 
• Partial Tuition Grants
• Veteran & Military Family Aid

Për më shumë rreth John Cabot, vizitoni: www.johncabot.edu