katrori

Ne Smart Center duke filluar nga muaji qershor do te fillojne kurset pergatitore intenzive me Zbritje te medha;

Oferta perfshin kurset TOEFL. IELTS, SAT, GJuhe Angleze, Gjuhe Gjermane, Speaking English

  • TOEFL iBT do te zgjase 7 jave intensive – cdo dite nga 2 ore dhe do te kushtoje 224.99 euro
  •  SAT – do te mbahet edhe ne Matematike edhe ne Gjuhe Angleze. Kursi do te kete zbritje ne te dy pjeset 60 euro dhe do te jete intenziv
  •  IELTS –  . Kursi do te kete zbritje  prej 30 euro. Mbahet ne trajte individuale apo grupe te vogla
  •  GjUHE ANGLEZE – kurset do te jene intensive 7 javore dhe do te kushtojne deri te niveli intermediate vetem 84.99 euro per 1 nivel
  •  GJUHE GJERMANE – kurset do te jene intensive 8 javore nga 2 ore dhe do te kushtojne 129.99 euro. Oferta vlene per nivelet A1 dhe A2.
  •  SPEAKING ENGLISH – kursi do te jete 7 javor. 4 here ne jave nga 90 min dhe do te kushtoje 89.99 euro.
Smart Center dallohet me kualitet te larte te pergatitjes se kurseve te permendura.
Grupe te vogla, cmime te arsyeshme, ndihme e vazhdueshme per kandidatet, ndihme per kandidatet qe studiojne jashte vendit, paisje audio vizuele moderne dhe literature me te re jane vetem disa prej karakteristikave te kurseve tona.
 .
Te interesuarit te kontaktojne Smart per regjistrim te njerit prej kurseve apo info shtese.
Jemi ne dispozicion cdo dite pune nga 11 00 deri 19 30.