UIBS (Londer, Barcelona, Madrid, Zurich, Tokyo, Brussels, Milan, Geneva, Antwerp, Amsterdam)

UIBS – United International Business School – Zyrich, Zvicer

I dedikuar për edukimin ndër-kulturor me një perspektivë globale, Shkolla e Organizatave të Bashkuara të Biznesit Ndërkombëtar (UIBS) është një institucion i pavarur dhe i akredituar privat i arsimit të lartë me kampuset e saj në Evropë dhe Azi. UIBS ofron studime fleksibile të biznesit dhe menaxhimit në nivelin universitar / Bachelor / BBA, Graduate / Master / MBA dhe Postgraduate / Doctor / DBA.

26 programe Bachelor ne Ekonomi dhe Menaxhim
25 programe Master ne Ekonomi dhe Menaxhim
4 programe te Doktorates

Programet Bacelor:

BBS – Bachelor in Business Studies (180 credits)
• BBA – Bachelor of Business Administration (180 credits) (choose major and minor)
• BA – Bachelor of Arts in Design Management (180 credits)
• BA – Bachelor of Arts in Fashion Management (180 credits)
• BA – Bachelor of Arts in Hospitality Management (180 credits)
• BA – Bachelor of Arts in Sports Management (180 credits)
• BA – Bachelor of Arts in Technology Management (180 credits)
• BA – Bachelor of Arts in Tourism Management (180 credits)
Global Business
• Global Economics
• Global Entrepreneurship
• Global Finance
• Global Marketing
Asian Management
• Business Communication
• European Management
• International Management
• Small Business Management
• ABS – Associate in Business Studies (90 credits)
• Undergraduate Certificate in Business Studies (30 credits)
• Undergraduate Certificate in Global Business (30 credits)
• Undergraduate Certificate in Global Economics (30 credits)
• Undergraduate Certificate in Global Entrepreneurship (30 credits)
• Undergraduate Certificate in Global Finance (30 credits)
• Undergraduate Certificate in Global Marketing (30 credits)

Kampuset ku mund te filloni studimet e Bachelorit:

Main Campus Antwerp Main Campus Barcelona Main Campus Brussels Main Campus Madrid
Main Campus Zurich Satellite Campus Tokyo Extension Campus Amsterdam
Extension Campus Geneva Extension Campus Lausanne Extension Campus Milan

Programet e Masterit

MBS – Master in Business Studies (60 credits)
• MBA – Master of Business Administration (60 credits)
• MIM – Master in International Management (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Asian Management (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Business Analytics (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Business Communication (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Digital Business (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Digital Marketing (60 credits)
• MIM – Master in International Management – European Management (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Global Banking (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Global Economics (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Global Entrepreneurship (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Global Leadership (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Healthcare Management (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Public Sector Management (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Small Business Management (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Strategic Management (60 credits)
• MIM – Master in International Management – Supply Chain Management (60 credits)
• MA – Master of Arts in Design Management (60 credits)
• MA – Master of Arts in Fashion Management (60 credits)
• MA – Master of Arts in Sports Management (60 credits)
• MA – Master of Arts in Technology Management (60 credits)
• MA – Master of Arts in Tourism and Hospitality Management (60 credits)
• MS – Master of Science in Financial Management (60 credits)
• MS – Master of Science in Human Resource Management (60 credits)
• MS – Master of Science in Marketing Management (60 credits)
• MS – Master of Science in Operations Management (60 credits)
• Graduate Certificate in Business Studies (12 credits)
• Graduate Certificate in Fashion Management (12 credits)
• Graduate Certificate in Financial Management(12 credits)
• Graduate Certificate in Human Resource Management (12 credits)
• Graduate Certificate in Marketing Management (12 credits)
• Graduate Certificate in Operations Management (12 credits)

Kampuset ku mund ti filloni studimet Master:

Main Campus Antwerp Main Campus Barcelona Main Campus Brussels Main Campus Madrid
Main Campus Zurich Satellite Campus Tokyo Extension Campus Amsterdam
Extension Campus Geneva Extension Campus Lausanne Extension Campus Milan

• Programet e Doktorates

DBA – Doctor of Business Administration (60 credits)
• PhD – Doctor of Philosophy in Management (60 credits)
• Postgraduate Certificate in Business Studies (15 credits)
• Postgraduate Certificate in Higher Education (15 credits)

Kampuset e preferuara:

Main Campus Antwerp Main Campus Barcelona Main Campus Brussels Main Campus Madrid
Main Campus Zurich Satellite Campus Tokyo

Per Aplikim ne kete universitet dhe ne drejtimet e tij duhet te kene keto pike te gjuhes angleze ne TOEFL IBT 79+

FORMA E PAGESES

Pagesa e tarifës së aplikimit kërkohet për të përfunduar kërkesën tuaj. Aplikacionet pa një tarifë të konfirmuar të aplikimit nuk merren parasysh. Të gjitha tarifat e aplikimit duhet të paguhen direkt në shkollë me anë të transferit bankar ose me kartë krediti duke përdorur PayPal. Ju lutemi shihni faqen tonë të internetit për detajet e PayPal. Ju lutemi të përmendni emrin tuaj në transfertën bankare kur bëni pagesa.

Pagesat e tarifës së aplikimit për studentët pa viza (200 franga)

Emri i bankes: Credit Suisse
Adresa e bankes: Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug, Switzerland
Mbajtesi i llogarise: Global Education Corporation AG
IBAN: CH07 0483 5179 2616 9100 1
SWIFT/BIC: CRESCHZZ80A

Pagesat e tarifës së aplikimit për studentët me viza (400 franga)

Emri i bankes: Credit Suisse
Adresa e bankes: Bahnhofstrasse 17, 6301 Zug, Switzerland
Mbajtesi i llogarise: Global Education Corporation AG
IBAN: CH07 0483 5179 2616 9100 1
SWIFT/BIC: CRESCHZZ80A

Dokumentat e aplikimit

Dokumentat e kerkuara te aplikimit: (bashkengjitni te gjithe dokumentacionin)

Forma e aplikimit
Pagesa e aplikimit, e pakthyshme
Kopja valide e pasaportes ose e Leternjoftimit
Kopja valide e lejes se qendrimit
Kopja e te gjitha diplomave perkatese, certifikatat dhe transkriptet e fituara deri me tani
(Kërkohet përkthimi anglisht përveç kur jepet në gjuhën holandeze, frënge, gjermane ose spanjolle)
CV duke deklaruar sfondin tuaj të plotë akademik dhe përvojën profesionale
Letër motivimi që tregon objektivat tuaja të karrierës dhe pritjet e programit
2 letra rekomandimi nga burime akademike dhe / ose profesionale (nuk kërkohet për transferim
2 fotografi te madhesise se pasaportes
Certifikata e sjelljes së mirë nga bashkia lokale ose stacioni policor
(kërkohet vetëm për qytetarët e BE-së që jetojnë në një vend të BE-së

Provat e aftesimit ne Gjuhen Angleze (zgjedh nje apo me shume per ti futur tek dokumentet relevante)

Anglishtja si gjuhe amtare
Anglishja si gjuhe e instrukcionit gjate studimeve te meparshme
Anglishte e avancuar ne kurse te anglishtes gjate studimeve te meparshme
Certifikata e shkolles e Anglishtes se avancuar
Piket e testit te Anglishtes:

IELTS: piket: __________; data e mbajtjes se testit: _______________
English piket e testit:
TOEFL paper-based: piket: __________; date e mbajtjes se testit: _______________
English piket e testit:
TOEFL computer-based: piket: __________; data e mbajtjes se testit: _______________
English piket e testit:
TOEFL internet-based: piket: __________; data kur u mbajt testi: _______________
English piket e testit: TOEIC: piket: __________; data e mbajtjes se testit: _______________
English piket e testit: te tjera: pike: __________; data e mbajtjes se testit: _______________

Te tjera evidenca per proven e aftesise se gjuhes, specifikoj: __________________________________________________________

Dorezimi i aplikacionit

Ju lutemi dërgoni dokumentet tuaja të aplikimit me postë të regjistruar në adresën e mëposhtme:

United International Business Schools
International Education Center
Admissions Department
Brandschenkestrasse
38 8002 Zurich,

Dokumentet e aplikimit që mungojnë gjithmonë mund të dorëzohen në departamentin e pranimeve pastaj me postë të regjistruar ose e-mail. Kopjet digjitale pranohen në format PDF dhe DOC. Kopjet e skanuara pranohen në formatin PDF dhe JPG me një rezolucion minimal prej 300 dpi.

Departamenti i pranimeve rezervon të drejtën për të kërkuar kopje të certifikuara / noterizuara të
çdo ose të gjitha dokumentet e bashkangjitura. Menjëherë pas dorëzimit të aplikacionit tuaj, departamenti i pranimeve do t’ju kontaktojë për të konfirmuar pranimin e saj.