Metropolitan University Budapest

METROPOLITAN UNIVERSITY BUDAPEST

RRETH UNIVERSITETIT

• Universiteti Metropilitan-Budapest është një institucion privat i arsimit të lartë i cili është i akredituar. Zyrtarisht është I njohur si Universiteti Metropolitan i Shkencave të Aplikuara.

• Universiteti Metropolitan Budapest – është një ndër Universitet më të mëdhenj privat në Hungari me një komunitet prej 8,000 studentësh.

• Ky Universitet ofron një përzgjedhje të gjerë programesh Bachelor dhe Mastër në fushën e komunikimit, biznesit, turizmit dhe artit.

• Stundentë nga më shumë se 70 vende të botës vijnë për të studjuar në këtë Universitet falë programeve të studimeve të ofruara plotësisht në gjuhën angleze.

• Studentët e programeve të biznesit mund të marrin një diplomë hungareze dhe britanike brenda 3,5 vjetësh ndërsa studiojnë vetëm në Budapest.

• Universiteti Metropolitan ofron mundësinë për të studiuar 1 ose 2 semestra në 180+ institucione partnere.

PROGRAMET QE OFROHEN NE UNIVERSITETIN METROPOLITAN :
Fusha e Komunikimit
Bachelor
• Communication and Media Science – BA
• International Relations – BA
Master
• Communication and Media Studies – MA

Fusha e Biznesit
Bachelor
• Business Administration and Management – BSC
• Commerce and Marketing – BSC
• Finance and Accounting – BSC
• International Business Economics – BSC
Master
• Business Development – MSC
• Management and Leadership – MSC
• Master of Business Administration

Fusha e Turizmit
Bachelor
• Tourism and Catering – BSC
Master
• Tourism Management – BSC

Fusha e Artit
Bachelor
• Animation – BA
• Environmental Design – BA
• Graphic Design – BA
• Media Design – BA
• Photography –BA
• Visual Representation – BA

Master
• Art and Design Management – MA
• Graphic Design – MA

Aplikimi në Bachelor
1. Kopja e certifikatës / diplomës së shkollës së mesme me rezultatet e provimit përfundimtar
2. Kopja e përkthimit zyrtar të certifikatës së shkollës së mesme (nëse nuk është në gjuhën angleze ose hungareze)
3. Kopjen e fotografisë të pasaportës suaj. Pasaporta juaj duhet të jetë e vlefshme për të paktën 6 muaj.
4. Provë e pagesës së tarifës së aplikimit prej 120 euro – nuk është e rimbursueshme
5. Përveç kësaj, nëse keni një certifikatë të provimit të gjuhës angleze, luteni ta bashkangjitni atë edhe në aplikacionin tuaj. (Kërkesa minimale: p.sh. IELTS 5.5)

Aplikimi në Master
1.Kopja e diplomës Bachelor me rezultatet e provimeve përfundimtare, me kushtet e mëposhtme:
2. kopja e Transkriptit të të dhënave
3. kopja e përkthimit zyrtar të diplomës dhe transkriptit (nëse nuk janë në anglisht ose hungarisht)
4. kopjen e fotografisë të pasaportës tuaj. Pasaporta juaj duhet të jetë e vlefshme për të paktën 6 muaj.
5. Dëshmi e pagesës së tarifës së aplikimit prej 120 euro – nuk është e rimbursueshme
6. Përveç kësaj, nëse keni një certifikatë të provimit të gjuhës angleze, luteni ta bashkangjitni atë edhe në aplikacionin tuaj. (Kërkesa minimale: p.sh. IELTS 6.0)

AFATI PER APLIKIM
EU – STUDDENTS NON – EU STUDENTS
SEPTEMBER INTAKE: SEPTEMBER INTAKE:
Early bird**: 30th of June Early bird**: 30th of May

Final: 31st of July Final: 30th of June

FEBRUARY INTAKE: FEBRUARY INTAKE:
Early bird**: 15th of November Early bird**: 15th of October

Final: 5th of January Final: 30th of November

BURSAT E OFRUARA NGA UNIVERSITETI METROPOLITAN
• Academic Scholarship
Studentët me arritje të larta mund të rimbursohen me shumë të plotë t ë tarifës së shkollimit çdo semestër.
• Creative Program
Programi shpërblen idetë më interesante dhe kreative, të cilat janë konstruktive dhe të dobishme për komunitetin e universitetit.
Fituesit marrin një bursë prej përafërsisht 1600 €.

• TATA Scholarship

Një student ndërkombëtar në Business Economics BSc mund të marrë bursën e TATA Consultancy Services çdo semestër që mbulon tarifën e plotë të shkollimit për një semestër.

• Start – up Program

Programi shpërblen projektet inovative të studentëve. Fituesve u jepet një maksimum prej 2000 € për një projekt të caktuar.

Për më shumë detaje rreth Universitetit Metropolitan vizitoni faqen.

https://www.metubudapest.hu/