International Business School

Rreth Universitetit:

• IBS ka filluar të operojë nga viti 1991 si kolegji i parë privat për edukim te nivelit te lartë në Evropën Qendrore.

• IBS ofron programe bachelor, master dhe doktoraturë.

• Studentet ne IBS vijnë nga më shumë se 100 vende duke e bërë këtë kolegj të ketë shumë diversitet.

• IBS ka bashkëpunim me University of Buckingham në Angli kështu që studentet e IBS pajisen në fund të programit me diploma nga Universiteti I Buckingham.

• Universiteti ofron edhe disa programe Master të cilat mbahen në kampusin në Viena, Austri.

Programet:

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Bachelor:
• BSC Financial Management
• BSC in Business and Diplomacy
• BSC in Management
• BSC in Management in Arts
• BSC in Management in Tourism
• BSC in Management ëith Marketing
• BSC in Management ëith Psychology

Për nivelin Master, IBS ofron këto programe:
• MSC in Human Resource Management
• MSC in International Management
• MSC in Financial Management
• MSC in Marketing Management
• MBA Data Driven Management

Për nivelin PhD, IBS ofron këto programe:
• PhD in Art History
• PhD in Business and Management
• PhD in Economics
• PhD in International Affairs


Aplikimi në International Business School:

Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në website të IBS)
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e shkollës së mesme (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 213+, TOEFL IBT 80+, IELTS 6+).
– -Të dërgoni një kopje të pasaportës

Për te aplikuar për nivelin master në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në website të IBS)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 232+, TOEFL IBT 90+, IELTS 6.5+).
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e Universitetit të cilin e keni përfunduar (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dërgoni një kopje të pasaportës
– Programi MBA kërkon shtesë edhe 3 vite përvojë pune

Për te aplikuar për nivelin PhD në këtë Universitet, duhet:

– – Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në website të IBS)
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e Masterit (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dërgoni temën e hulumtimit
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 232+, TOEFL IBT 90+, IELTS 6.5+).
– -Të dërgoni një kopje të pasaportës

Afati për Aplikim

Programet bachelor

Fillimi I vitit akademik në Shkurt 2019 – Nëntor 30, 2018
Fillimi I vitit akademik në Shtator 2019 – Maj 31, 2019

Programet Master
Nëntor 30, 2018 (kampusi në Budapest) 
Maj 31, 2019
MBA in Data-Driven Management

Maj 31, 2019

Programmes Doctorate 
Tetor 15, 2018
Prill 30, 2019

Sa kushton programi?

Programet
Tuition fee 
per semester in EUR
Bachelor’s (6 semestra)
3,300
Master’s program në Budapest (2 semesters)
4,700
MBA in Data-Driven Management (2 semesters)
6,200
Master’s program në Viena (2 semesters)
5,900
PhD program (6 semesters)
3,100

Gjithashtu është edhe një pagesë për regjistrim e cila bëhet vetëm njëher në fillim të programit prej 900 Euro për student që nuk janë qytetarë të BE.


Bursat që ofrohen në IBS:

Për nivelin bachelor, ofrohen këto bursa:

• Starter Scholarship e cila mbulon 50% të tuition fees
• Academic Scholarship e cila mbulon një pjesë të tuition fees pasi që student/ja ka përfunduar të paktën një semestër në IBS me një notë mesatare më shume se 75%.

Për nivelin master, ofrohen këto bursa:
• Latin American Master’s Scholarship- 20% të tuition fees për qytetarë të shteteve të Amerikës Latine
• Vienna Masters Scholarship- mbulon 20% të tuition fees për studentët që aplikojnë në kampusin në Viena Austri.

Për më shumë rreth IBS, vizitoni: www.ibs-b.hu