HULT

Rreth Universitetit:

HULT International Business School është Universtet privat me kampuse në Londër, San Francisko, Dubai, Boston, Neë York, dhe Shanghai. HULT, i emërtuar sipas donatorit të Universitetit, ka ardhur nga instituti amerikan, The Arthur D.Little School of Management, i krijuar në vitin 1964 në Massachusetts të SHBA.

HULT mbanë akreditimin prestigjioz “Triple Croën” që do të thotë është I akredituar nga 3 institutucionet më të rëndësishme të akreditimit (AASCB, AMBA dhe EQUIS), akreditim ky të cilin e kanë vetëm 1% të shkollave të biznesit në botë.

HULT gjithashtu ka HULT Prize, e cila është gara më e madhe e studentëve në botë, e krijuar në bashkëpunim me United Nations, Presidentin Clinton, dhe Barack Obama.

Hult rangohet si:
– I 13-ti më i mirin ë botë për shkallën e magjistraturës në biznes (MiM, 2017)
– I pari për shumëllojshmëri të studentëve (Mim, 2017)
– I 9-ti për rrogat më të mëdha të studentëve pas përfundimit të shkollës (Bloomberg Business, 2017)
– I 15-ti në notë për programin master 1 vjecar të biznesit (Forbes, 2017)

Programet:

Hult International Business School, sic tregon edhe emri, është shkollë biznesi dhe fokusohet vetëm në këtë program.

Në nivelin Bachelor Hult ofron:
– Bachelor of Business Administration
– Pre-University Summer School

Në nivelin Masters (për studentët me më pak se 3 vjet eksperiencë pune)
– International Business
– International Marketing
– Business Analytics
– Finance
– Disruptive Innovation

MBA (për studentët me më shumë se 3 vjet eksperiencë pune)
– Global Executive MBA
– 1-year MBA

Aplikimi në Hult International Business School:

Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online)
– Të shkruani një Personal Statement prej 400-500 fjalësh, apo të dorëzoni një video 2-5 minutëshe.
– Të paguani $75 për aplikimin tuaj.
– Të dergoni transkriptin e shkollës së mesme (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze i njejti duhet të përkthehet. Nëse ende nuk e keni përfunduar shkollën e mesme duhet të dorëzoni transkriptin e fundit të notavë)
– Të dorëzoni letrën e rekomandimit
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL IBT 80+, IELTS 6.0+).
– Të dorëzoni SAT/ACT (Kjo është opsionale, mirëpo rezultati i SAT mund të jetë ndihmesë shumë e madhe për bursë).

Për te aplikuar për nivelin Master në këtë Universitet, duhet:

– Të keni 3 vjet eksperiencë punë
– Të keni të përfunduar nivelin Bachelor
– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online)
– Të shkruani një Personal Statement prej 400-500 fjalësh.
– Të paguani $150 për aplikimin tuaj.
– Të dergoni transkriptin Universitetit të cilin e keni përfunduar (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dorëzoni një letër reference.
– Të dorëzoni kopjen e diplomës.
– Rezultatet e testeve standard (TOEFL, IELTS)
– GRE/GMAT (vetëm për studentët që aplikojnë në degën Finance, dhe Business Analytics).

Afatet e aplikimit

Për të aplikuar në Hult International School nivelin bachelor, është me rënsësi të dini që aplikimet merren në “Rolling Basis” duke filluar nga afati i parë, 1 nëntor. Kjo do të thotë që sa më herët të dorëzoni aplikimin tuaj, shancat janë më të mëdha për pranim dhe bursë. Afat ka deri me 1 prill.

Ndërsa, sa i përket nivelit master, datat e aplikimit shkojnw deri ne Korrik.

Sa kushton programi?

Për nivelin master:

Për programet që fillojnë në Shtator, 2019*
Boston
 USD46,000
San Francisco
 USD48,000
London
 GBP33,000
Dubai
  AED166,000

*Nuk përfshinë $150 për aplikim.

Bursat që ofrohen në Hult International Business School:

– Global Generation Scholarship (Kjo është bursë prej $2500 dollarësh në vit, që dmth për 4 vjet $10,000. Për të aplikuar për këtë bursë duhet të dorëzoni një ese 400-500 fjalësh, ose një video 2-5 min. Sa më herët të dorëzohet, shancat janë më të mëdha për bursë).
– Social Impact Scholarship (Edhe kjo bursë ka vlerën rreth $2500 në vit, dhe ka të njejta kushte aplikimi si Global Research Scholarship).
– Future Business Leader Scholarship (Kjo bursë ka vlerën prej $5,500 në vit, apo $16,500 për 4 vjet. Kushtet e aplikimit janë të njejta si të lartpërmendurat).
– Academic Excellence Scholarship (Bursa me vlerën $8,000 në vit, apo $32,000 për 4 vjet. Për këtë bursë nuk ka kritere shtesë. Vendimi nëse do ta merrni bursën varet nga aplikimi për pranim në Universitet)
– DECA Scholarship ($5000 në vit, apo $20,000 për 4 vjet. Dorëzoni një ese prej 400-500 fjalësh deri më 15 shkurt)
– Ëomen in Business Scholarship (KJo bursë prej $7,500 në vit, apo $22,500 për 4 vjet u jepet deri 10 kandidateve. Afati i aplikimit 15 shkurt).
– Entrepreneurial Impact Scholarship ($10,000 në vit, apo $40,000 për 4 vjet. Afati i aplikimit 15 shkurt).
– HULT Scholar Program (Kjo bursë mbulon 100% të shkollimit tuaj. Aplikimi për bursë bëher deri me 15 janar, dhe duhet të konfirmoni shkuarjen tuaj në HULT deri me 1 Maj që bursa të bëhet valide).

Për më shumë rreth Hult International Business School, vizitoni: www.hult.edu