HAMK


Rreth Universitetit:

• HAMK e themeluar në vitin 1959.
• HAMK ofron programe bachelor dhe master
• HAMK është një institucion I arsimit të lartë me shtatë vende në Finlandë. Programet janë të koordinuara me industrinë dhe tregtinë.

• Studimet Bachelor përfshijnë studime bazë dhe profesionale, studime opsionale, vendosje në punë dhe një tezë Bachelor. Shtrirja e studimeve është 210-240 kredi ECTS dhe kohëzgjatja është 3.5 deri në 4 vjet.

• HAMK gjithashtu ofron shërbime të kërkimit dhe zhvillimit, arsimi professional të mësuesve, edukim të mëtejshëm dhe të vazhdueshëm dhe studimë në Universitetin e Hapur të Shkencave të Aplikuara.

• HAMK operon në shtatë lokacione: Evo, Forssa, Hameenlinna, Lepaa, Mustiala, Riihimaki dhe Valkeakoski. Janë rreth 7,200 studentë dhe 750 anëtarë të stafit.

Programet:

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Bachelor:
• Bioteknologjia
• Bioinformatika Bioinxhinierike (Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit)
• Inxhinieri ndërtimore
• Inxhinieri Elektrike dhe Automatike
• Menaxhimi i kuajve
• Biznesit ndërkombëtar
• Zhvillimi i qëndrueshëm
• Inxhinieri Mekanike
• Industria e Transportit
• Administrimi i Biznesit
• Industritë rurale
• Inxhinieria Mekanike dhe Teknologjia e Prodhimit
• Pylltari
• Dizajni
• Kopshtari
• Mjedisi i ndërtuar
• Ndërtimi dhe Civil
• Inxhinier i inxhinierisë ndërtimore
• Infermieri
• Sosiomonie
• Elektrike dhe Automatizimi
• Infermierinë e Teknologjisë
• Përpunimin e të dhënave
• Teknologjia e informacionit dhe komunikimit
• Burime natyrore dhe mjedisi,
• Shkencat natyrore,
• Sherbime sociale, shëndetësi dhe sport,
• Teknologji,
• Komunikimi dhe Transporti,
• Shkenca Sociale, Biznes dhe Administrim

Këto katër programe janë të nivelit bachelor jepën në gjuhën angleze:
• Zhvilimi i biznesit
• Zhvillimi i biznesit dhe menaxhimi biznesit dhe sipërmarrja
• Zhvillimi i biznesit ndërtimor
• Zhvillimi dhe menaxhimi social dhe shëndetsor
• Menaxhimi i teknologjisë
• Transporti i së ardhmes
• Sistemet e shërbimeve inteligjente në një mjedis digjital

Për nivelin Master, këto dy programe mësohen në gjuhën angleze:
• Menaxhimi i biznesit dhe sipërmarrjes
• Zhvilimi dhe menaxhimi i kujdesit social dhe shëndetësor

Aplikimi në HAMK:
Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:
• Të bëjë aplikimin online në Studyinfo.fi
• Studenti duhet të zgjedh njëren nga 2 mënyrat: SAT apo provimit pranues (10points), Data e provimit pranues:
13 November 2018
12 December 2018
19 February 2019
2 April 2019
21 May 2019

• Shkarkoni një kopje të certifikatës së shkollës suaj të lartë në aplikacionin tuaj
• Shkarkni një kopje të një prej dokumenteve më poshtë në aplikacionin tuaj Brenda 7 ditëve
– Pasaportë ose ID për të treguar shtetësinë e BE-së
– Blue Card e BE-së
– Karta e lejes për qëndrim të vazhdueshëm në Findlanë, leje Type A
– Karta e qëndrimittë anëtarit të familjes së BE-së në Finlandë
– Karta e lejes së qëndrimit të përhershëm në Finlandë, leje Type P
– Leje qëndrimi e BE për shtetasit e vendeve të treat me kartë të lejes së qëndrimit afatgjatë në Finlandë (Lloji P-BE)

• dhe rezulltatin e SAT deri me 31 Maj 2019

Për te aplikuar për nivelin master në këtë Universitet, duhet:
• Të gjithë kandidatët e kualifikuar do të ftohen në provim pranues (kalueshëmria 40/100)
• Të posedojnë diplomë bachelor
• Transcript të notave të bachelorit
• Përvojë punë së paku 3vite
• Të kene përfunduar fakultetin më 31 Korrik 2015, dhe përvoja e punës deri me 31 Korrik 2018

HAMK nuk organizon provime hyrese jashtë Finlandes në aplikimin e përbashkët për arsimin e lartë. Nese dëshironi të hyni në provim në shtetin tuaj, ju duhet të aplikoni në aplikimin direct në HAMK.

Afati për Aplikim:

Aplikimi në HAMK bëhet me 1 Tetor 2018 – 30 Prill 2019
Orari i aplikimit per aplikim të përbashkët në pranverë 2019
Perioda e parë e aplikimit
Full-time studies
9 Janar 2019
Fillimi i aplikimeve
23 Janar 2019 15:00 (Kohën finlandeze)
Përfundimi i aplikimeve
30 Janar 2019
Aplikacionet duhet të shkarkohen në Studyinfo.fi
Fillim të Marsit 2019
Thirrjet për provimet e hyrjes do të dërgohen
Prill 2019
Provimet hyrëse
28 Qershor 2019
Rezultatet e përgjedhjes së studentëve publikohen më së voni
8 Korrik 2019 15:00 (Kohën finlandeze)
Aplikantët e pranuar duhet të konfirmojnë vendet e tyre të studimit
 

Orari i aplikimit per aplikim të përbashkët në pranverë 2019

Perioda e dytë e aplikimit
Part-time studies
20 Mars 2019
Fillimi i aplikimeve
3 Pril 2019 15:00 (Kohën finlandeze)
Përfundimi i aplikimeve
10 Pril 2019
Aplikacionet duhet të shkarkohen në Studyinfo.fi
Maj 2019
Thirrjet për provimet e hyrjes do të dërgohen
Maj 2019
Provimet hyrëse
28 Qershor 2019
Rezultatet e përzgjedhes së studentëve publikohen më së voni
8 Korrik 2019 15:00 (Kohën finlandeze)
Aplikantët e pranuar duhët të konfirmojnë vendet e tyre të studimit

Sa kushton programi?
Programet
Tuition fee 
per year in EUR
Bachelor’s degree
8700€
Master’s degree
9700€

Bursat që ofrohen në HAMK:
Për nivelin bachelor, ofrohen këto bursa:
– Bursë prej 45% të tarifës suaj vjetore të shkollimit, nëse i plotësoni këto kushte
– 27 ECTS kredi në semestrin e parë akademik (Gusht – Dhjetor)
– 55 ECTS kredi në cdo vit akademik (Gusht – Korrik)

Për nivelin master, ofrohen këto bursa:
– Bursë prej 30% të tarifës vjetore të shkollimit, nëse
– Student ka kryer 45 kredi ECTS për cdo vit academic
– Bursa e HAMK për studimet e masterit do të jepet një herë në vit pasi studenti i ka plotësuar kushtet për bursë.

Mund të përjashtoheni nga pagimi i tarifave të shkollimit nëse:
– Të keni një Blue Card të BE-së
– Të keni jë kartë të lejes së qëndrimit të vazhdueshëm në Finlandë, Tip A
– Të keni një kartë leje qëndrimi të përhershme në Finlandë, Tip P
– Te keni kartë qëndrimi të anëtarit të familjes së BE-së në Finlandë
– Te keni një leje qëndrimi të BE për shtetasit e vendeve të treta me kartë të lejes së qëndrimit afagjatë në Finlandë (Lloji i P-BE)

Për më shumë rreth HAMK, vizitoni: www.hamk.fi