Eastern Mediterranean University

Rreth Universitetit:

• EMU gjendet në Qipron Veriore, është themeluar në vitin 1979
• EMU ka një staf akademik prej 1100 profesorëve nga 35 shtete të ndryshme
• Ka rreth 20,000 studentë nga më shume se 106 shtete
• 100 programe bachelor
• 81 programe Master dhe Ph.D.

EMU ka më shume se 100 Programe të cilat janë pjesë e këtyre fakulteteve:

• Arkitekturë
•  Shkenca dhe Arta
•  Biznes dhe Ekonomi
• Media dhe Komunikim
•  Stomatologji
•  Edukim
• Inxhinieri
• Shkenca Shëndetësore
• Juridik
• Mjekësi
• Farmaci
• Turizëm

Aplikimi në Eastern Mediterrenean University

Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në portal të përbashkët EMU dhe Smart Center)
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e shkollës së mesme (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 213+, TOEFL IBT 79+, IELTS 6+).
– Të dërgoni një kopje të pasaportës

Për te aplikuar për nivelin master në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në portal të përbashkët EMU dhe Smart Center)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 232+, TOEFL IBT 79+, IELTS 6.5+).
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e Universitetit të cilin e keni përfunduar (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dërgoni një kopje të pasaportës
– 3 letra reference
– GRE = 610 ose GMAT= 450 (vetëm per programet me temë të diplomës)

Për te aplikuar për nivelin PhD në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në ëebsite të IBS)
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e Masterit (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dërgoni temën e hulumtimit
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 232+, TOEFL IBT 90+, IELTS 6.5+).
– 3 letra reference
– -Të dërgoni një kopje të pasaportës
– GRE = 610 ose GMAT= 450 
– Letër Motivimi

Afati për Aplikim

Programet
Fillimi I vitit akademik në Shtator 2019
Programet Bachelor
Shkurt 28, 2019
Programet Master’s
Shkurt 28, 2019
Programet Doctoraturë
Dhjetor 31, 2018

https://grad.emu.edu.tr/Documents/fees/2018-2019%20Academic%20Year/2018-19%20New%20Graduate%20Student%20and%20Students%20Registered%20in%202017-18%20and%202016-17%20Fee%20Table.pdf

Bursat që ofrohen në EMU:

Për nivelin bachelor, ofrohen këto bursa:

• International Student Scholarship- e cila mbulon deri 100% të tuition fees
• All Inclusive Scholarship- e cila mbulon 100% të tuition fees, akomodimin në kampus të EMU dhe ushqim 3 herë në ditë
• Tuition Fee Waivers- e cila mbulon 100% të tuition fees
• Sports Grants- bursë e cila u ofrohet individëve me aftësi në sporte të ndryshme

Për nivelin master dhe PhD., ofrohen këto bursa:
• Postgraduate Programs Scholarships: 50% dhe 100% të tuition fees

Për më shumë rreth EMU, vizitoni: www.emu.edu.tr