American College of Thessaloniki

Rreth Universitetit:

• ACT është i akredituar në Shtetet e Bashkuara nga ana e NEASC (Shoqata e Shkollave dhe Kolegjeve New England).
• Përveç që ka akreditim të plotë të NEASC, programet universitare të ACT gjithashtu janë të vlefshme nga “Open University”, Britani e Madhe
• Ofron shkollim te një cilësije të lartë, nivele shumë-disiplinor në nivel terciar, dhe ofron edukimin e nxënësve në një mjedis inovativ të të mesuarit.
• ACT është krijuar në 1886 by në Anatoli mirëpo më pas është rilokuar në Selanik në vitin 1924.

Programet:

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Bachelor:

* Business Administration
* International Relations
* Computer Science
* Multimedia and Web Development
* Diplomacy and International Relations
* Communication and New Media

Dual Degree in Engineering (in collaboration with the Washington University)
* Computer Engineering
* System Science and Engineering
* Mechanical Engineering
* Electrical Engineering
* Chemical Engineering

*Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management 2+1 ACT and Cesar Ritz Colleges Switzerland
* Bachelor in Tourism and Hospitality (2+2 Program at ACT and St.Thomas University in Florida)

Programet më poshtë ofrohen për nivelin Master:

*Masters of Business Administration MBA
*MSc. Hospitality and Tourism Management

Aplikimi në ACT:

Për te aplikuar për nivelin bachelor në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në ëebsite të ACT)
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e shkollës së mesme (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, i njejti duhet të përkthehet)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standarde (TOEFL Computer Based 213+, TOEFL IBT 80+, IELTS 6.5+).
– Të dërgoni një kopje të pasaportës
– Një fotografi jo më e vjetër se 6 muaj
– Application fee 70 Euro

Për te aplikuar për nivelin master në këtë Universitet, duhet:

– Të plotësoni formën e aplikimit (Kjo mund të bëhet online në ëebsite të ACT)
– Të dergoni transkriptin dhe Diplomën e shkollës së mesme (Nëse transkripti nuk është në gjuhën angleze, I njejti duhet të përkthehet)
– Të dorëzoni rezultatet e testeve standard (TOEFL Computer Based 213+, TOEFL IBT 80+, IELTS 6.5+).
– Rekomandohet GMAT por nuk është i domosdoshëm
– Të dërgoni një kopje të pasaportës
– Një fotografi jo më e vjetër se 6 muaj
– Application fee 70 Euro

Afati për Aplikim

Per Programet Bachelor

Early Action
30 Janar
Regular Decision
30 Mars
Late Decision
30 Qershor

Per Programet Master

Early Action
30 Janar
Regular Decision
30 Mars
Late Decision
30 Maj

Sa kushton programi?

Programet
Tuition fee 
në EUR
Bachelor’s
8,400 për vit
MSc. Hospitality and Tourism Management
6,900 total
MBA
10,560 total

Bursat që ofrohen në ACT:

Për nivelin bachelor, ofrohen këto bursa:

• Tuition Fee Scholarship for Kosovo Students: e cila mbulon 50% të tuition fees

Për më shumë rreth ACT, vizitoni www.act.edu